GRENZENLOS BLAU

travelling group exhibition, curator Gisela Meyer-Hahn.

 

Nelimarkka Museo, Alajärvi, Finland. Installation, painting.

 

RED INTERIOR

S J Tanninen, Ilkka, 24.08.2001.

Det mest minnesvärda är Gisela Meyer-Hahns blå spiralliknande vindmaskin och Ann Frösséns av ett
eldrött nylontyg tillverkade "Röd Interiör", där man kan stiga in för att se den blå himlen genom hålet i taket.
Frösséns idé är besläktad med James Turells spatiala rymd som föds av den femte väggen, där himlen sänker sig ned som ett tak. Fenomenet är märkvärdigt även om den är känd för alla som känner till färgläran.

Det oceaniska är en aspekt som har lagts till temat för "Det gränslösa blå"-utställningen.
Endast Ann Frösséns målning "Ocean" träder fram ur de i övrigt diffusa delen av utställningen inomhus.

 

Leena Honkavaara, Helsingin Sanomat, 21.07.2001.

I den svenska Ann Frösséns verk samverkar den blå färgen utomordentligt väl med dess karaktär, himlens föränderliga färg, hur det är att uppleva det avgränsade och det oändliga.
Inuti det klarröda tältet "Red Interior" finns en öppning - en dörr, en flyktväg, en vy - till den blå himlen.

 

Järvi Sentu, Tidning, 16.07.2001.

Ann Frösséns oljemålning "Ocean" uttrycker den ansenliga styrkan i den blå färgen.


< <