ANN FRÖSSÉN ... . visual artist

LET IT GROW

SERGELS TORG STOCKHOLM, Salong Sergel, tillfällig samlingsutställning 2020, Stockholms stad, AMF Fastigheter.

 

-Spruce trees, all conifers but especially spruces, are close to me. I have depicted them since the 70’s, mostly inspired
by Carl Fredrik Hill and his unruly spruces next to waterfalls. They have, to me, a strong presense in the forest, tall,
strong, with a deep green colour.
-Spruce trees have often sheltered me and offered protection from rain and wind.
When the wind blows, there are beautiful wave motions in the branches.

-Granar, alla barrträd men speciellt granar, står mig nära. Jag har avbildat granar sedan 70-talet, mest inspirerad
av Carl Fredrik Hill och hans bångstyriga granar invid vattenfall.
Granar är, för mig, påtagligt nära i skogen, resliga, starka, med en djup grön färg.
-Granar har många gånger gett mig trygghet och skydd mot regn och vindar. När det blåser blir det vackra
vågrörelser i grenarna.

Ann Frössén


Let me grow, photographic collage, mounted on windows. 

< <