ART IN OFFICE
Stockholm


ART IN OFFICE är ett konstnärsdrivet initiativ som mellan år 2005 till 2014 bjöd in till kreativa och fruktbara möten mellan konstnärer och näringsliv, under några intensiva timmar, tre till fyra gånger per år.

Vi ville öka intresset för konst med att ge en ovanligt stor möjlighet till möten, genom samtidskonst, mellan företagare, företagets kunder och konstnärer.

Konsten och samtalen skapar intressanta plattformar för kommunikation och möjlighet till både traditionella och nytänkande samarbeten.

År 2014 är det 10 år för Art in Office. 90 konstnärer deltog och var närvarande vid utställningarna.

"EIM, Anders och Beatrice bjöd mig på lunch på Taverna Brillo. De sa att de ville prova andra sätt för event och kanske höra av sig senare igen till mig.

Jag har nästan aldrig blivit så tillfredställd och lycklig som över Art in Office på EIM.
De var mycket generösa med det de stod för. Liknande samarbeten, så unika, borde finnas fler. Upp till 450 personer kunde komma under en kväll.
Alla konstnärer var nöjda, bara två tackade nej till inbjudan av ett hundratal. Många fler vill vara med i framtiden. Det känns bra att ha kunskapen av hur ett sådant event går till och hur det blir lyckat.
Jag vill tacka alla konstnärer för sina generösa bidrag med konst och närvaro. Tack för förtroendet och intresset.

Vill tacka Anders Kuikka för sitt ovanliga konstintresse och Beatrice Nordwall för sin generositet och öppenhet för idéer.

Hans Arvidsson på 4C Strategies som lade grundstenen till Art in Office, tack. Och som öppnade sina lokaler i Hötorgshuset för Art in Office. Tack också de anställda på 4C Strategies för sin öppenhet mot konst.

Tack alla som har bidragit, även de jag inte känner.

Ser fram emot att genomföra framtida event och projekt i samarbete med konstnärer."

Stockholm i augusti 2014

Ann Frössén och Kjell Åke Nilsson

 

ART IN OFFICE är en idé skapad år 2005 av konstnären Ann Frössén, Hans Arvidsson,
4C Strategies, och Anders Kuikka på EIM Scandinavia AB.


Art in Office at EIM, March 2012 with the following invited artists,
theme Photo:

Joachim Granit, Stefan Otto, Eva Marklund, Dan Utterström, Stina Brockman och Staffan Redin.

Art in Office at 4C Strategies in November 2011 with nine artists:
Karin Häll, Steven Dixon, Stina Brockman, Dascha Esselius, Ivetta Gil, Astrid van Arkel, Hreinn J Stephensen, and Helena and Ann / art in office.


Art in Office at EIM Scandinavia in Oktober 2011 with the following artists:
Åsa Nylén, Ove Carlson, Dan Utterström, Eva
Kerek, John Daily, Monica Nilsson
and Helena and Ann / art in office.

Art in office at EIM in April 2011 with 11 invited artists:
Matilda Fahlsten, Cecilia Aaro, Pontus Raud, Annette Hammarén, Matthias van Arkel,
Wolfgang Lehmann, Annette Felleson, Steven Dixon, Eva Marklund

and Helena and Ann / art in office.

Tisdagsklubben 7 december 2010 hade vi Art in Office-kväll, Konstnärshuset, Stockholm.

Art in office var i november 2010 på 4CStrategies AB i Hötorget, >> i ett av höghusen, med följande konstnärer:
Art in office was held in November 2010 at 4CStrategies AB, with the following artists:
Emma Hammarén, Staffan Redin, Lotta Barlach, Madeleine Hatz, Eva Beierheimer
och Helena och Ann / art in office.

Art in office på EIM Scandinavia var i oktober 2010, med följande konstnärer:
Art in office at EIM Scandinavia was held in October 2010 with the following artists:
Fredrik Lindberg, Birgitta Silfverhielm, Mari Pårup, Krister Paleologos, Jan Rydén and
Helena Byström and Ann Frössén / art in office.


Inbjudna konstnärer 2005 - 2010 / Invited artists 2005 - 2010 >>


"Ett möte mellan näringsliv och konst.
Ett samarbete för att främja kontakten mellan talanger i konst och talanger i ledarskap.
En informell miljö för att uppleva konst och personliga berikande möten.
En unik möjlighet att införskaffa konstverk där hela summan går till konstnären."

Anders Kuikka,
VD EIM Scandinavia.

 

ART IN OFFICE participated in Supermarket Art Fair Stockholm, in 2009,
and in Supermarket Meetings 2010 and 2011.

Art in office event på 4CStrategies i ett av hötorgshusen i Stockholm.
Vi bjöd in Harri Monni, Karin Lundgren-Tallinger, Torbjörn Johansson,
Jakob Anckarsvärd
tillsammans med oss till Art in Office på 4CStrategies>>
i december 2009.


Art in Office 2009
EIM Scandinavia 2006. Photo: KÅ Nilsson
5-årsjubileum ART IN OFFICE var den 22 och 23 april 2009.
Presentation av Sophie Allgårdh, chefredaktör för Paletten och kulturskribent i
Svenska Dagbladet.

April 2009 Images
>>
American Chamber of Commerce Stockholm

 

Vi på Art in Office sammanför gärna art in office-konstnärer, cirka 90 konstnärer som varit inbjudna och företag för förmedling av konst, workshops och som konstkonsulter.
In their capacity as art consultant's, Art in Office, are happy to mediate contacts between art in office artists and corporate entities. 

www.annfrossen.info, site om konstnären Ann Frössén


ART IN OFFICE
Stockholm


is a concept that was launched by Hans Arvidsson and Anders Kuikka at management consultants EIM Scandinavia AB and artist Ann Frössén.

Over the course of six years we have run a unique event at EIM’s office premises in downtown Stockholm.

ART IN OFFICE offers creative and meaningful encounters between artists and EIM’s clients – senior executives and entrepreneurs – over the space of two, intensive days on two occasions each year.

“A conjunction of business and art. A collaborative project linking talents in art with talents in business management. An informal environment in which to experience art and enjoy personally enriching encounters. A unique opportunity to purchase works of art in the knowledge that the entire sum benefits the artist.”
Anders Kuikka
, managing director, EIM Scandinavia.


The Five years Anniversary ART IN OFFICE event were held on 22 and 23 April 2009.
Presentation by Sophie Allgårdh, art critic Svenska Dagbladet and editor in chief,
Paletten art review.Övriga / partners som medverkat med sin information på ART IN OFFICE är:
Other organizations and partners that have presented their operations at
ART IN OFFICE are:
www.konsten.net
www.omkonst.com
www.artinsweden.com
Paletten - konsttidskrift - art review
Konstperspektiv - konsttidskrift - art review
Candyland
HAP Hammarby ArtPort
SAK Sveriges Allmänna Konstförening

KonstnärshusetKontakt/
Contact:


Ann Frössén, initiativtagare och founder, curator art in office, ann@annfrossen.info
Kjell Åke Nilsson, director art in office, kjellakenilsson@comhem.se


Konst och näringsliv berikar varandra.


Tidningen Fastighetsaktien:

ART IN OFFICE
– ett konstnärsdrivet initiativ – ett nätverk för konstnärskåren och näringslivet.


I åtta år har Ann Frössén, eldsjäl, konstnär och initiativtagare till Art in Office, skapat en levande länk mellan människor som vanligtvis inte möts. En mötesplats, en kontaktyta, ett projekt, en idé, ett event för utbyte av kreativa tankar mellan företagare, personer ur näringslivet och ett brett spektrum konstnärer.
En nära vän till Ann presenterade henne för Hans Arvidsson och Anders Kuikka som båda är företagare och konstälskare som idag är hennes vänner och samarbetspartners.
Frössén är född i en familj som drev Klippoteket, där barndomen var fylld av idéer, nya lösningar och mycket kreativitet för att utveckla familjeföretaget.  Ann har upptäckt att den kreativa processen i ett företag kan vara liknande för en konstnär.
- Jag tycker om att föra samman människor. Ett möte kan förändra ens liv. Konstnären och företagaren har mycket de kan ge varandra. Det är en grundläggande tanke i att Art in Office finns, säger hon.

Ann Frössén har med övertygelse och entusiasm skapat ett viktigt tillskott inom svenskt konstliv. Med sina kontakter och erfarenheter har hon lyckats föra samman två samhällsgrupper vars vägar sällan eller aldrig korsas. Det har utvecklats till ett respekterat event, lika angeläget för de medverkande konstnärerna som för företaget och deras svenska och internationella affärskontakter. De populära kvällarna i EIMs kontorslokaler med Anders Kuikka som är en hängiven konstälskare och chef för EIM Scandinavia, har blivit en intensiv mötesplats. Har under senare tid också lockat till sig representanter för Statens konstråd, Stockholms läns landsting, Moderna museet, auktionshusen och gallerierna.

Historiskt sett har konstnärer alltid haft vänner och mecenater från näringslivet. Idéer, samtal och utbyte ger nya oanade framtidsutsikter. Art in Office ger en stor möjlighet till detta. Ofta sker först ett inköp av ett konstverk som leder till en mer långvarig kontakt eller vänskap. Murar rivs, kreativa möten, oanade samtal mellan detta koncentrat av konstnärer och affärsmän. De skulle aldrig mötas annars, inte på detta unika sätt. Det kommer cirka 250 personer per kväll som är nyfikna på vilken konst som ska visas. Den intima stämningen gör att alla talar med varandra och får värdefulla kontakter för framtiden.

- Det är så omtyckt, säger hon. Art in Office bjuder in konstnärerna, alla åldrar och inriktningar, kända och okända, att delta. Det är en glädje för Art in Office att alla inbjudna har tackat ja och har genomgående hög konstnärlig kvalitet.
Många av affärsmännen har aldrig varit på ett galleri tidigare och Art in Office har i flera fall blivit det första steget in i ett troligen livslångt engegemang för svensk samtidskonst. 

Det är fantastiskt med en så lång rad konstnärer som har deltagit under de åtta åren och det förtroende som Art in Office får av konstnärerna:
Staffan Redin, Joachim Granit, Stefan Otto, Eva Marklund, Dan Utterström, Stina Brockman, Karin Häll, Steven Dixon, Dascha Esselius, Peter Svedberg, Helena Byström, Ivetta Gil, Astrid van Arkel, Åsa Nylén, Ove Carlson, Eva Kerek, John Daily, Monica Nilsson, Matilda Fahlsten, Cecilia Aaro, Pontus Raud, Annette Hammarén, Matthias van Arkel, Wolfgang Lehmann, Annette Felleson, Hreinn J Stephensen, Emma Hammarén, Lotta Barlach, Madeleine Hatz, Eva Beierheimer, Fredrik Lindberg, Birgitta Silfverhielm, Mari Pårup, Krister Paleologos, Jan Rydén, Karin Granqvist, Max Book, Edward Jarvis, Anna Tegeström-Wolgers, Karin Lundgren-Tallinger, Torbjörn Johansson, Cristian Rieloff, Ebba Bohlin, Árni Gudmundsson, Ida Pettersson, Magdalena Dziurlikowska, Jakob Anckarsvärd Lars Andersson, Mari Rantanen, Michael Ellburg, Karin Lind, Torbjörn Johansson, Irina Gebuhr, Stefan Otto, Ann Rosén, Anna Svensson, Maria Backman, Helena Mutanen, Arijana Kajfes, Niklas Bethke, Susanne Vollmer, Yoshi Yukawa, Sissel Wibom, Lovisa Ivenholt, Bengt Jahnsson-Wennberg, Petra Trygg, Anders Kappel, Alexandra Kern, Bengt Åke Hellman, Andreas Ribbung, Enno Hallek, Amalia Årfelt, Birgitta Eriksson, Anna Stake, Stina Stigell, Maria Luostarinen, Thomas Magnusson, Matz Borgström, Per Ivar Lindecrantz, Esmé Alexander, Andrea Hvistendahl, Dorinel Marc, Maria Johansson, Elisabeth Westerlund, Patrik Qvist, Line Bergseth, Marcus Eek, Thomas Olsson, Harri Monni och Ulrica Lundberg.

www.artinoffice.com
www.annfrossen.info
För intresserade företag är Art in Office en helhetslösning. Art in Office, som består av tre personer, sköter hela eventet.

Tidningen Fastighetsaktien nr 3 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KonstnärsCentrum Öst Infoblad, nr 1 2009. Maria Backman.

ART IN OFFICE
– Man känner sig rätt ofta utanför som konstnär, och man vill ju vara med. Det är därför jag startar projekt som det här, säger Ann Frössén.
Det handlar om Art in Office, efter fem år nära nog en institution, som drivs av konstnären Ann Frössén och hennes man Kjell-Åke Nilsson. – För åtta-tio år sen så undrade jag varför jag aldrig blev inbjuden att vara med i samlingsutställningar. Så då fick jag göra det själv. Så som jag själv vill bli pushad och förd fram vill jag hjälpa, pusha andra konstnärer. Det jag vill ha – det ger jag åt andra. Alla som blir blåsta på nånting, det reagerar jag starkt på och vill ge och göra något, säger Ann.
Vi har bestämt att jag ska göra en intervju med henne om Art in Office för KC Östs Infobladet och nu träffas vi på ett kafé vid Hornstull. Det är lunch­tid men ändå rätt tomt på kaféet och vi sitter med varsin obligatorisk caffelatte. Ann berättar hur det började.

– Det var under tiden, år 2000, som jag var med i Konstnärshusets, Svenska Konstnärernas Förenings, styrelse och jobbade där, som jag, tillsammans med Heli Haapasalo, Eva Rodenius och Gunnar Söderström, producerade utställningen The Flying Moose – Konst och Design. Jag jobbade med det i ett år och lärde mig mycket – att samordna konstnärer och genomföra större utställningsprojekt, jobba med nätverk. Jag lärde känna hundratals konstnärer under den här tiden, många på ett väldigt personligt plan. Konstnärskåren, de jag träffat i Stockholm, är helt otrolig! Ja, så började det, jag fick många kontakter och idéer, säger Ann. Och jag ser mig som förmedlare, jag förmedlar mänskliga relationer, kontakter, möjligheter för konstnärer.

Art in Offi ce är, med Anns ord, ett nätverksskapande mellan näringsliv och konstnärer. Man kan kalla det ett ”event” säger Ann. Art in Office bjuder in till kreativa och fruktbara möten mellan konstnärer och EIM’s kunder, chefer och företagare ur näringslivet, under två intensiva dagar, två gånger om året.
Idén är ”Ett möte mellan näringsliv och konst. Ett samarbete för att främja kontakten mellan talanger i konst och talanger i ledarskap. En informell miljö för att uppleva konst och personliga berikande möten. En unik möjlig- het att införskaffa konstverk där hela summan går till konstnären.” Så har Anders Kuikka, vd EIM Scandinavia formulerat konceptet.

Samarbetet mellan Ann Frössén och företaget EIM Scandinavia startade med att Ann fick kontakt med VD Hans Arvidsson genom en curatorbekant. Hon sa: ”Ann, jag har en vän i affärsvärlden, du kan väl träffa honom så kanske det händer något…” Och Ann berättar att hon först var tveksam till förslaget. Men så träffades de på en restaurang, fi ck bra kontakt och Hans Arvidsson föreslog att Ann kunde göra en utställning på EIM:s kontor. Så de tog dit en jättestor målning av Ann, nästan tre meter bred, ställde den på golvet och hängde ett par mindre målningar på väggarna. EIM bjöd in sina kontakter i närings- livet; det blev succé.

Detta innebar förstås också att Ann måste tänka över relationerna mellan konst och näringsliv. Hon kom fram till att det inte finns någon konflikt. Sen har det fortsatt och utvecklats under åren. Hittills har över femtio konstnärer medverkat i tvådagarsutställningarna. Företaget EIM har engagerat sig på ett fantastiskt sätt och Ann säger att det är ett unikt samarbete, de är generösa. EIM får genom samarbetet en kulturell image och goodwill i affärsvärlden och ett gott rykte i näringslivet. Utställ- ningarna är mycket välbesökta och under den senaste utställningen var det fullproppat i lokalerna den andra dagen – ungefär 450 inbjudna personer från näringslivet som pratade, glammade, drack vitt vin och utbytte kontakter.

– Art in Offi ce, det är kvalitet! Det är kvaliteten på konsten som urskiljer Art in Office från andra event säger Ann. En faktor som Ann tror spelar roll för att konceptet fungerat är att hon är född i en företagarfamilj, i ett familjeföretag. Ann säger att hon är företagsam. Det finns en skillnad mellan att vara företagare och löntagare. Kanske bidrar den erfarenheten till att hon vågat ta den här kontakten. Hon känner sig jämlik, fast hon är konstnär. Många konstnärer känner sig underlägsna i såna här sammanhang, men hon vill att konstnärerna ska känna att de har ett värde i den här situationen – mycket vin och mycket snittar ska det vara, utöver en förstklassig exponering.

Efter varje utställning gör Ann och kontoret någon sorts utvärdering, oftast genom ett samtal. Nu har Ann och hennes man och medhjälpare Kjell-Åke idéer om vidareutveckling av konceptet. En av förutsättningarna för att Art in Offi ce har lyckats så bra och dessutom fortsatt utvecklas är naturligtvis att Ann och Kjell-Åke har ett fungerande samarbete sinsemellan och med företaget EIM. Ytterligare ett stort kontor i Stockholm är klart inför hösten. Också en till samarbetspartner, Helena Byström, har tillkommit. Efter Art in Offi ces deltagande i senaste Supermarket har många konstnärer tagit kontakt för att få delta, till och med från London och München. Ett hundratal konstnärer står i kö för att få vara med. Ju mera Art in Offi ce växer, desto mera jobb blir det förstås för Ann och Kjell-Åke. Ann kan naturligtvis inte jobba gratis, så frågan om betalning är alltid aktuell. År 2010 ska i alla fall hela Art in Offi ce, med alla konstnärer, till Paris. Det blir givetvis jättespännande och en publikation planeras i samband därmed. Häromdagen mailade Ann och berättade att Art in Offi ce nominerats till Konstnärsnämndens Dynamostipendium. Vi önskar Lycka till och håller tummarna! /MB

Ann Frössén är målare, videofilmare och tecknare, utbildad vid konstskolor och akademier i Stockholm, Paris och Warszawa. Hon har gjort många utställningar, både separat och i grupp. Kjell-Åke är inte bildkonstnär men har ett stort konst- och kulturintresse. Se www.artinoffice.com och Ann Frösséns egen hemsida http://www.annfrossen.info/ Foto: Kjell-Åke Nilsson © 2009

 


Translation into english by William Jewson
Photos: Rob Nelson, KÅ Nilsson

 

Art in Office in 2009
Photo: Rob Nelson

Anders Kuikka

Mats Lundqvist

Snittarna

 

4cstrategies kontor
Photo: KÅ Nilsson

 

anders

 

ann och beatrice

 

mingel

 

ann och hans

 

vi

 

mingel med ka

 

mingel