Page 3 - endeavour-annfrossen
P. 3

Endeavour

         Norrtälje konsthall är mycket stolta över att få presentera konstnären Ann Frössén med utställningen
         Endeavour. Hon visar målningar i stora format, en video och fotocollage.

         Titeln Endeavour, (på svenska; strävan, bemödande, ansträngning) har inspirerats av det brittiska
         segelfartyget med samma namn, som under kapten James Cook utforskade Stilla havet i sitt sökande efter
         Terra Australis Incognita.

         Ann Frössén har oftast hav och vatten som motiv och använder sig av den starka symboliska kraften som
         hav och vatten innehåller. Hennes utgångspunkt är personliga erfarenheter och allmänmänskliga insikter.

         Alla som någon gång seglat på havet eller upplevt havets skiftande natur har också förnummit människans
         litenhet i förhållande till naturen men att vi också kan uppleva oss små och ovetande inför oss själva och
         världen. Trots att vi vet att vår strävan en dag har ett slut så fortsätter människan med nyfikenhet, mod och
         lust, ständigt vidare in i framtiden och det okända.

         I sina verk reflekterar Ann Frössén intensivt över människans villkor både med värme och en viss oro. Som
         betraktare blir vi ofrånkomligt en del av denna reflektion över oss själva.

         Ann Frössén är född 1953. Hon är utbildad vid konstakademien i Warszawa och har studerat flera år i Paris.
         Hon är verksam i Stockholm och delvis Paris där hon även har ställt ut och också i länder som Frankrike,
         Baltikum, Danmark, Finland, Ryssland, Polen, Tyskland samt Japan samt ett flertal sjöfarts- och
         marinmuseer i Europa.

         Helén Hedensjö
         Konstintendent, Norrtälje konsthall


         Endeavour

         It is with great pride that Norrtälje konsthall is presenting Ann Frössén’s exhibition Endeavour comprising
         large-scale paintings, a video presentation and photographic collages.

         The title of the exhibition, Endeavour, was inspired by the British naval vessel of that name with which Captain
         James Cook explored the Pacific Ocean in his search for Terra Australis Incognita during the 18th century.

         Water and the oceans are favourite subjects for Ann Frössén and she makes constant use of their symbolic
         power. She finds her point of departure in personal experiences as well as more universal insights.
         Anyone who has ever sailed on the sea or experienced the shifting character of great expanses of water will
         have perceived how small we humans are when compared with the forces of nature as well as how small
         and ignorant we can feel when faced with our own selves and the world. In spite of the fact that, one day,
         our efforts will cease we continue our human journey into an unknown future with a combination of
         curiosity, courage and enchantment.

         In her art, Ann Frössén reflects on the human condition with a mixture of heartfelt interest coupled with a
         degree of unease. As we view her art we inevitably reflect on our own situation.

         Ann Frössén was born in 1953 and received her artistic training at the Academy of Fine Arts in Warsaw as
         well as in Paris. She is based in Stockholm, working to some extent also in Paris. Besides regular shows in her
         native country she has also exhibited in France, the Baltic States, Denmark, Finland, Russia, Poland, Germany
         and Japan as well as at several marine museums throughout Europe.

         Helén Hedensjö
         Director, Norrtälje konsthall

                                                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8